O Nas

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Świętokrzyska"

Witamy w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Świętokrzyska”, stworzonej aby pomagać dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom. Poradnia „Świętokrzyska” jest placówką niepubliczną na prawach poradni publicznej. Oznacza to, że możemy orzekać tak samo jak poradnia publiczna, wystawiać zaświadczenia, które są uznawane w placówkach publicznych: szkołach, sądach i innych.

Wydajemy opinie honorowane przez przedszkola, szkoły oraz komisje egzaminacyjne, m.in. w sprawie dostosowania wymagań szkolnych i egzaminacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią).

Oferujemy kompleksową diagnostykę oraz terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Wspieramy dzieci, które potrzebują wsparcia i pomocy w prawidłowym rozwoju. Rozpoczynamy od rzetelnej diagnozy, prowadzimy profesjonalną terapię, wspieramy, rozwijamy, pomagamy przezwyciężać trudności.

Wykonujemy badania i testy w zakresie gotowości szkolnej, określeniu przyczyn trudności w nauce, test inteligencji i inne. Poradnia udziela również pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela wsparcia rodzicom i nauczycielom w wychowywaniu i kształceniu dzieci i młodzieży, a także pomaga rozwiązywać ich własne problemy, dotyczące świata dorosłych.

Oferta Poradni