Cennik usług Poradni „Świętokrzyskiej”

Nazwa usługi Czas trwania  Cena  Odbiorca
DIAGNOZA
Kompleksowe badanie psychologiczno – pedagogiczne (np. pod kątem dysleksji, trudności szkolnych ) i wydanie opinii + omówienie wskazań do pracy 3 – 4 godz.

 

70 zł/godz.

+ 40 zł wydanie opinii

Dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież
Kompleksowe badanie psychologiczne- pedagogiczno- logopedyczne gotowości szkolnej 5,6-latka i wydanie opinii + wskazania 3 – 4 godz.

 

70 zł/godz.

+ 40 zł wydanie opinii

Dzieci 5, 6-letnie
 Diagnoza w sprawie lateralizacji 1 – 2 godz. 70 – 100 zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Diagnoza dysleksji, dysgrafii i dysortografii z  wydaniem opinii dla rodziców, przedszkola, szkoły 3 – 4 godz. 240 zł Dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież
Diagnoza trudności i niepowodzeń szkolnych, wydanie opinii dla rodziców, przedszkola, szkoły 2 – 3 godz. 240 zł Dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież
Diagnoza integracji sensoryczno-motorycznej SI 4 godz.
(3 spotkania)
3 x 80 zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież
Wizyty domowe na terenie  Kielc i województwa – obserwacja, diagnoza dziecka w jego naturalnym środowisku 1 – 3 godz. 80 zł/godz.
+ dojazd
Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Jednorazowa konsultacja psychologiczna 60 min 70 zł Dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele
Jednorazowa konsultacja pedagogiczna 60 min 70 zł Dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele
Jednorazowa konsultacja logopedyczna 60 min 70 zł Dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele
Jednorazowa konsultacja psychodietetyczna 60 min 70 zł Dzieci, młodzież, rodzice
Diagnoza neurologopedyczna 1,5 godz. 100 zł Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Diagnoza dot. wydania opinii o spełnianiu obowiązku szkolnego/przedszkolnego poza szkołą/przedszkolem 3 godz. 240 zł
+ 40 zł wydanie opinii
Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Diagnoza dot. wydania opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego 3 godz. 240 zł
+ 40 zł wydanie opinii
Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych testów 2 godz. 150 zł Młodzież i osoby dorosłe
TERAPIA
Terapia specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) 45 min 60 zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież
Terapia pedagogiczna 45 min 60 zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież
Terapia logopedyczna 45 min 60 zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież
Terapia psychologiczna trudności wychowawczych 45 min 60 zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież
Terapia ręki 45 min 50 zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Sesja terapii dla rodziców/par 1,5 godz. 100 zł Osoby dorosłe
Sesja terapii całej rodziny 1,5 godz. 100 zł Dzieci, młodzież, dorośli
Coaching rodzicielski 1 godz. 70 zł Rodzice
Interwencja kryzysowa – traumatyczne przeżycia
-sesja indywidualna
-interwencja w domu klienta
1 godz.

1 – 2 godz.

60 zł

140 zł -180 zł

Dzieci, młodzież
Wczesne wspomaganie rozwoju realizowane na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju / zgodnie z zaleceniami od stycznia 2017 r. / zajęcia nieodpłatne Dzieci od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole
Terapia SI 1 godz. 90 zł Dzieci, młodzież
Terapia EEG Biofeedback 45 min 50 zł/sesja Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
INNE USŁUGI
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców 2 godz. 30 zł Rodzice
Trening umiejętności społecznych 1 godz. 75 zł Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Doradztwo zawodowe 1 godz. 50 zł Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Coaching dla młodych adeptów studiów pedagogicznych, psychologicznych, lekarskich itp. 1 godz. 100 zł Osoby dorosłe
Szkoła Emocji 1 godz. 80 zł Młodzież, osoby dorosłe
Konsultacje dietetyczne, analiza sposobu odżywiania

–   opracowanie diety indywidualnej

45 min 70 zł

140 – 180 zł

Młodzież, osoby dorosłe
Mediacje rodzinne 45 min 80 zł Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Konsultacja prawna 45 min 80 zł Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Konsultacja lekarska 45 min 80 zł Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Mediacje rodzinne, sąsiedzkie, szkolne, sprawy związane z kryzysem małżeńskim, rozwodem 2 godz.Kolejne spotkania/1,5 godz. 190 zł

120 zł

Osoby dorosłe