Cennik usług Poradni „Świętokrzyskiej”

Nazwa usługi Czas trwania  Cena  Odbiorca
DIAGNOZA
Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia) + wydanie opinii 4 – 5 godz.

90 zł/godz.
+ 40 zł wydanie opinii

Dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież
Diagnoza gotowości szkolnej 5, 6-latka
+ wydanie opinii
4-5 godz. 90 zł/godz.
+ 40 zł wydanie opinii
Dzieci 5, 6-letnie
 Diagnoza w sprawie lateralizacji
+ wydanie opinii
1-2 godz. 90 zł/godz.
+ 40 zł wydanie opinii
Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Diagnoza trudności i niepowodzeń szkolnych
+ wydanie opinii
3-4 godz. 90 zł/godz.
+ 40 zł wydanie opinii
Dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież
Diagnoza z zakresu integracji sensorycznej (SI) 3-4 godz.
(3-4 spotkania)
70 zł/godz. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież
Wizyty domowe na terenie  Kielc i województwa – obserwacja, diagnoza dziecka w jego naturalnym środowisku 1 godz. 100 zł/godz.
+ koszty dojazdu
Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Jednorazowa konsultacja psychologiczna 1 godz. 100 zł Dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele
Jednorazowa konsultacja pedagogiczna 1 godz. 100 zł Dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele
Jednorazowa konsultacja logopedyczna 1 godz. 100 zł Dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele
Jednorazowa konsultacja psychodietetyczna 1 godz. 100 zł Dzieci, młodzież, rodzice
Diagnoza neurologopedyczna 1,5 godz. 120 zł Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Diagnoza neuropsychologiczna 3-4 godz.
(3-4 spotkania)
100 zł/godz. Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Diagnoza dot. wydania opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego 3 godz. 100 zł/godz.
+ 40 zł wydanie opinii
Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
TERAPIA
Terapia specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) 45 min 70 zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież
Terapia pedagogiczna 45 min 70 zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież
Terapia logopedyczna 45 min 70 zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież
Terapia psychologiczna 45 min 70 zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież
Terapia ręki 45 min 70zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Sesja terapii dla rodziców/par 1 godz. 15 min. 120 zł Osoby dorosłe
Sesja terapii całej rodziny 1 godz. 15 min. 120 zł Dzieci, młodzież, dorośli
Sesja terapii indywidualnej 1 godz. 100 zł Młodzież, dorośli
Coaching rodzicielski 1 godz. 90 zł Rodzice
Interwencja kryzysowa – traumatyczne przeżycia
-sesja indywidualna
-interwencja w domu klienta
1 godz.
1 godz.
120 zł
140 zł/godz.
Dzieci, młodzież, dorośli
Wczesne wspomaganie rozwoju realizowane na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z zaleceniami zajęcia nieodpłatne Dzieci od 0 r.ż do rozpoczęcia nauki w szkole
Terapia SI 1 godz. 70 zł Dzieci, młodzież
Terapia EEG Biofeedback

-z dojazdem

45 min 60 zł

100 zł
+ koszty dojazdu

Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Trening Umiejętności Społecznych TUS SST

-konsultacja
-trening właściwy

1 godz.
45 min
100 zł
70 zł

*w przypadku treningu w innym miejscu niż Poradnia, doliczane są koszta dojazdu, zakupów, biletów itp.

Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Trening Metodą Warnkego 45 min 100 zł Dzieci, młodzież, dorośli
INNE USŁUGI
Psycholog On-Line e-mail 50 zł Młodzież, osoby dorosłe
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców 2 godz. 50 zł Rodzice
Doradztwo zawodowe 1 godz. 50 zł Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Coaching dla młodych adeptów studiów pedagogicznych, psychologicznych, lekarskich itp. 1 godz. 70 zł Osoby dorosłe
Konsultacje dietetyczne, analiza sposobu odżywiania

–   opracowanie diety indywidualnej

45 min 70 zł

140 – 180 zł

Młodzież, osoby dorosłe
Konsultacja prawna 45 min 80 zł Dzieci, młodzież, osoby dorosłe