Cennik usług Poradni „Świętokrzyskiej”

Nazwa usługi Czas trwania  Cena  Odbiorca
DIAGNOZA
Kompleksowe badanie psychologiczno–pedagogiczne (np. pod kątem dysleksji, trudności szkolnych ) i wydanie opinii + omówienie wskazań do pracy 3 – 4 godz.

70 zł/godz.

+ 40 zł wydanie opinii

Dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież
Kompleksowe badanie psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne gotowości szkolnej 5,6-latka i wydanie opinii + wskazania 3 – 4 godz. 70 zł/godz.

+ 40 zł wydanie opinii

Dzieci 5, 6-letnie
 Diagnoza w sprawie lateralizacji 1 godz. 70 zł/godz. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Diagnoza dysleksji, dysgrafii i dysortografii z  wydaniem opinii dla rodziców, przedszkola, szkoły 3 – 4 godz. 70 zł/godz. Dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież
Diagnoza trudności i niepowodzeń szkolnych, wydanie opinii dla rodziców, przedszkola, szkoły 2 – 3 godz. 70 zł/godz. Dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież
Diagnoza z zakresu integracji sensorycznej (SI) 3-4 godz.
(3-4 spotkania)
70 zł/godz. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież
Wizyty domowe na terenie  Kielc i województwa – obserwacja, diagnoza dziecka w jego naturalnym środowisku 1 – 3 godz. 80 zł/godz.
+ koszty dojazdu
Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Jednorazowa konsultacja psychologiczna 1 godz. 70 zł Dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele
Jednorazowa konsultacja pedagogiczna 1 godz. 70 zł Dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele
Jednorazowa konsultacja logopedyczna 1 godz. 70 zł Dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele
Jednorazowa konsultacja psychodietetyczna 1 godz. 70 zł Dzieci, młodzież, rodzice
Diagnoza neurologopedyczna 1,5 godz. 100 zł Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Diagnoza neuropsychologiczna 3-4 godz.
(3-4 spotkania)
70 zł/godz. Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Diagnoza dot. wydania opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego 3 godz. 80 zł/godz.
+ 40 zł wydanie opinii
Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych testów 2 godz. 150 zł Młodzież i osoby dorosłe
TERAPIA
Terapia specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) 45 min 60 zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież
Terapia pedagogiczna 45 min 60 zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież
Terapia logopedyczna 45 min 60 zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież
Terapia psychologiczna trudności wychowawczych 45 min 60 zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież
Terapia ręki 45 min 50 zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Sesja terapii dla rodziców/par 1,5 godz. 100 zł Osoby dorosłe
Sesja terapii całej rodziny 1,5 godz. 100 zł Dzieci, młodzież, dorośli
Coaching rodzicielski 1 godz. 70 zł Rodzice
Interwencja kryzysowa – traumatyczne przeżycia
-sesja indywidualna
-interwencja w domu klienta
1 godz.
1 godz.
kolejna godzina
60 zł
140 zł/godz.
60 zł
Dzieci, młodzież, dorośli
Wczesne wspomaganie rozwoju realizowane na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z zaleceniami zajęcia nieodpłatne Dzieci od 0 r.ż do rozpoczęcia nauki w szkole
Terapia SI 1 godz. 70 zł Dzieci, młodzież
Terapia EEG Biofeedback

-z dojazdem

45 min 60 zł

100 zł
+ koszty dojazdu

Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Trening Umiejętności Społecznych TUS SST

-konsultacja
-trening właściwy

1 godz.
45 min

100 zł
70 zł

*w przypadku treningu w innym miejscu niż Poradnia, doliczane są koszta dojazdu, zakupów, biletów itp.

Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Trening Metodą Warnkego 45 min 100 zł Dzieci, młodzież, dorośli
INNE USŁUGI
Psycholog On-Line e-mail 50 zł Młodzież, osoby dorosłe
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców 2 godz. 30 zł Rodzice
Doradztwo zawodowe 1 godz. 50 zł Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Coaching dla młodych adeptów studiów pedagogicznych, psychologicznych, lekarskich itp. 1 godz. 100 zł Osoby dorosłe
Szkoła Emocji 1 godz. 80 zł Młodzież, osoby dorosłe
Konsultacje dietetyczne, analiza sposobu odżywiania

–   opracowanie diety indywidualnej

45 min 70 zł

140 – 180 zł

Młodzież, osoby dorosłe
Mediacje rodzinne 45 min 80 zł Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Konsultacja prawna 45 min 80 zł Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Konsultacja lekarska 45 min 80 zł Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Mediacje rodzinne, sąsiedzkie, szkolne, sprawy związane z kryzysem małżeńskim, rozwodem 2 godz.
kolejne: 1,5 godz.
190 zł
120 zł
Osoby dorosłe