Terapia logopedyczna

Rozwój mowy jest uwarunkowany genetycznie, zależy od wrodzonych możliwości organizmu człowieka, ale możliwy jest jedynie w kontakcie z innymi ludźmi na zasadzie naśladownictwa. Ważne jest zatem, jaki wzór mowy daje dziecku rodzina i jakie mu stwarza możliwości prawidłowego rozwoju.  Większość zaburzeń mowy można zlikwidować lub znacznie złagodzić, jeżeli terapię rozpocznie się wcześniej. Należy zgłosić się do logopedy w przypadku zauważenia nieprawidłowości w rozwoju mowy.

Terapia logopedyczna poprzedzona jest diagnozą logopedyczną. Pracujemy zarówno z małymi dziećmi, jak i przedszkolakami, uczniami podstawówki i gimnazjum. Naszymi klientami mogą być również ludzie dorośli, którzy mają problemy z mówieniem w następstwie przebytych chorób.

W terapii logopedycznej rzadko stosuje się tylko jeden rodzaj metod, a ich wybór zawsze uwarunkowany jest rodzajem zaburzenia. Sposób pracy terapeutycznej zawsze dostosowany jest do wieku i możliwości dziecka oraz modyfikowany jest na bieżąco w trakcie terapii.  Od zaangażowania rodziców w proces terapii, od ich współpracy z logopedą zależą efekty.

Terapia logopedyczna w naszej poradni obejmuje: 

 • wczesną interwencję logopedyczną,
 • terapię opóźnionego rozwoju mowy,
 • usuwanie wad wymowy – nieprawidłowa realizacja głosek, mowa bezdźwięczna,
 • terapię jąkania, zacinania, zbyt szybkiego tempa mowy,
 • terapię dzieci z wadą słuchu i niesłyszących,
 • terapię zaburzeń mowy:
 • u dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera,
 • u dzieci z niepełnosprawnścią intelektualną,
 • u dzieci i młodzieży z uszkodzeniami neurologicznymi (dysfazja, afazja),
 • dzieci słabosłyszące i niesłyszące,
 • dzieci z zaburzeniami mowy, słuchu fonematycznego oraz trudnościami w koncentracji uwagi,
 • usuwanie wad wymowy m.in.
 • seplenienie-nieprawidłowa wymowa głosek: s,z,c,dz,ś,ź,ć,dź,sz,ż,cz,dż
 • reranie – nieprawidłowa wymowa głoski r
 • kappacyzm, gammacyzm,lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k, g,l
 • mowa bezdźwięczna- b-p,d-t

Oprócz ćwiczeń typowo artykulacyjnych wspieramy podopiecznych ćwiczeniami oddechowymi, ćwiczeniami ortofonicznymi, logorytmicznymi i stymulującymi rozwój słuchu fonematycznego.