Nasza kadra

mgr Sylwia Mazur-Skrobot – psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalności: Psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz Psychologia wychowawczo-kliniczna dzieci i młodzieży.Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach a także w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Jędrzejowie.Ponadto nabyła dodatkowe umiejętności biorąc udział w licznych warsztatach i szkoleniach. Jest osobą bardzo otwartą oraz empatyczną. Chętnie angażuje się w swoją pracę, która jest jej pasją.

mgr Marta Sikora – psycholog, logopeda

Psycholog, logopeda z kilkuletnim stażem pracy w zawodzie. Absolwentka psychologii  Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach na kierunku logopedia.

W swym dorobku zawodowym, oprócz kilkuletniego doświadczenia w pracy  w zawodzie ma również wiele kursów i szkoleń z zakresu poradnictwa psychologicznego oraz  terapii dzieci i dorosłych.

Obecnie pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, gdzie świadczy poradnictwo psychologiczne i logopedyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto prowadzi szkolenia dla Asystentów Rodziny.

W swojej codziennej pracy kieruje się przede wszystkim dobrem pacjentów. Stara się traktować każdy przypadek indywidualnie, wkładając w swoją pracę ogromny wysiłek. Ciepła, pomocna, podchodzi do pacjentów z ogromnym sercem.

mgr Magdalena Rak – psycholog

Magister psychologii. Absolwentka Wyższej  Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Zdobyła dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych na kierunku Pomoc psychologiczno – pedagogiczna i interwencja kryzysowa.

Posiada duże doświadczenie zawodowe w pracy jako psycholog. Obecnie zajmuje stanowisko konsultantka ds. psychologiczno-pedagogicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Ponadto posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z placówek z oddziałami integracyjnymi, które nabyła podczas pracy na stanowisku psychologa w  „Fundacji z Uśmiechem”.

Osoba bardzo serdeczna, uwielbiająca zarówno pracę z dziećmi jak i młodzieżą. Zawsze angażuje się w swoją pracę, która jest jej pasją.

mgr Joanna Jaros – pedagog

Absolwentka studiów magisterskich Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika, specjalność zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie na stanowisku nauczyciela w szkole podstawowej. Prowadziła zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji z klas 1-3, a także zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla dzieci z klas 1-6.

Dzięki  wieloletniemu  doświadczeniu w pracy pedagoga zna potrzeby i problemy dzieci. Życzliwa i otwarta w kontaktach z dziećmi, nauczycielami oraz rodzicami.

mgr Maria Płusa – psycholog

Absolwentka psychologii Państwowego Uniwersytetu w Rostowie. Ukończyła podyplomowe studium diagnozy i orzecznictwa na specjalności: diagnoza i orzecznictwo upośledzenia umysłowego w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Dodatkowe umiejętności zdobyła na:

  • kursie doskonalenia zawodowego w zakresie profilaktyki i psychokorekcji;
  • kursie doskonalącym z zakresu dysleksji rozwojowej;
  • szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej wobec ofiar zdarzeń skrajnie urazowych, diagnoza, zapobieganie i pomoc osobom w sytuacji zagrożenia utraty życia lub śmierci osoby bliskiej;
  • szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia suicydalnego;
  • kursie doskonalącym z zakresu diagnozy problemowych zachowań dzieci i młodzieży;
  • 3-letnim szkoleniu podyplomowym, prowadzonym przez pracowników Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego o nazwie systemowa terapia rodzin.

Pani Maria posiada ogromne doświadczenie w pracy psychologa. Jest osobą ciepłą, szczerą a przede wszystkim otwartą na ludzkie sprawy i problemy. Chętnie słucha i doradza. Pani Maria specjalizuje się poradnictwem dla dzieci, młodzieży a także osób dorosłych. Ponadto posiada duże doświadczenie w terapii par i małżeństw.

mgr Anna Kwaśniewicz – psycholog

Ukończyła studia na kierunku psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Dodatkowe umiejętności zdobyła  podczas studiów podyplomowych na kierunkach: rozwój i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz doradztwo zawodowe.

Pani Anna  aktualnie pracuje na stanowisku doradcy zawodowego. Jest osobą ambitną, ciepłą oraz pomocną. Chętnie angażuje się w powierzoną  pracę. Zawsze podchodzi do każdego pacjenta z dużym zaangażowaniem i chęcią pomocy.

Beata Sokołowska – lekarz neurolog

Lekarz medycyny, specjalista neurolog. Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku. Specjalizację I stopnia z neurologii odbyła w klinice w Lublinie. Natomiast z drugiego stopnia z neurologii odbyła w klinice Akademii Medycznej w Krakowie. Pracuje w zawodzie od 37 lat.

Ukończyła następujące kursy :

  • kurs biofeedback;
  • kurs elektroencefalografii;
  • kurs dietetyki I stopnia.

Pani Beata prowadziła poradnictwo dla osób z zaburzeniami pamięci,  w tym z osobami chorującymi na  Alzheimera.

Pani Beata jest osobą otwartą, kreatywną a także pracowitą i  sumienną. Cechuje ją dobre podejście do dzieci. Ponadto od wielu lat jest wykładowcą na  Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Skarżysku-Kamiennej oraz w Szydłowcu.