Nasza kadra

mgr Ida Nowacka

Psycholog, certyfikowany trener umiejętności społecznych TUS SST. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na specjalności psychologia kliniczna i neuropsychologia. Swoją wiedzę pogłębia poprzez liczne studia, szkolenia i kursy, m.in.:

 • studia podyplomowe „Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym”,
 • studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne”,
 • szkolenie z Integracji Sensorycznej,
 • szkolenie Neurorozwojowe badanie diagnostyczne
 • szkolenie Dopalacze
 • szkolenie z zakresu bajkoterapii
 • warsztat pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • warsztat umiejętności trenerskich: ja jako trener, metody pracy z grupą

Doświadczenie zawodowe zbierała w trakcie wielu praktyk i wolontariatu m.in. w przedszkolach, szkole specjalnej, szpitalu psychiatrycznym, oddziale hematologii, onkologii i transplantologii dziecięcej, gdzie prowadziła diagnozę psychologiczną. Pracowała z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, przewlekle chorymi. Od października 2018 r. rozpoczyna studia z zakresu psychoterapii rodziny.

W kontakcie ciepła, otwarta, dba o wzajemne zrozumienie oraz rzetelność wykonywanej pracy. Psychologia to jej pasja, dzięki czemu w pełni angażuje się w podejmowane zadania.

mgr Maria Płusa

Absolwentka psychologii Państwowego Uniwersytetu w Rostowie. Ukończyła podyplomowe studium diagnozy i orzecznictwa na specjalności: diagnoza i orzecznictwo upośledzenia umysłowego w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Dodatkowe umiejętności zdobyła na:

 • kursie doskonalenia zawodowego w zakresie profilaktyki i psychokorekcji;
 • kursie doskonalącym z zakresu dysleksji rozwojowej;
 • szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej wobec ofiar zdarzeń skrajnie urazowych, diagnoza, zapobieganie i pomoc osobom w sytuacji zagrożenia utraty życia lub śmierci osoby bliskiej;
 • szkoleniu z zakresu interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia suicydalnego;
 • kursie doskonalącym z zakresu diagnozy problemowych zachowań dzieci i młodzieży;
 • 3-letnim szkoleniu podyplomowym, prowadzonym przez pracowników Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego o nazwie systemowa terapia rodzin.

Pani Maria posiada ogromne doświadczenie w pracy psychologa. Jest osobą ciepłą, szczerą a przede wszystkim otwartą na ludzkie sprawy i problemy. Chętnie słucha i doradza. Pani Maria specjalizuje się poradnictwem dla dzieci, młodzieży a także osób dorosłych. Ponadto posiada duże doświadczenie w terapii par i małżeństw.

mgr Aleksandra Lachowska

Psycholog, absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, terapeuta indywidualnej stymulacji słuchu Johansena IAS. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradni Krajowego Oddziału Autyzmu oddział Kielce oraz w przedszkolu specjalnym dla dzieci z autyzmem w Kielcach. Od 2010 r. prowadzi prywatny gabinet, w którym odbywają się konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży. Swoje kwalifikacje podnosi uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach:

 • szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej mutyzmu u dzieci i młodzieży
 • szkolenie ADHD, zespół Aspergera oraz ODD
 • szkolenie z zakresu radzenia sobie z niską samooceną u dzieci i młodzieży
 • szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej tików
 • analiza behawioralna u dzieci z autyzmem I i II stopień
 • podstawowe zagadnienia z autyzmu u dzieci i młodzieży I i II stopień

mgr Aneta Matias

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach. Dodatkowe kwalifikacje zdobyła na studiach podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika oraz Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień.
Posiada ponad osiemnastoletnie doświadczenie zawodowe jako pedagog, oligofernopedagog i profilaktyk, specjalizujący się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży od 5-19 roku życia m. in. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (ryzyko dysleksji, dysortografii, dysgrafii).
Prowadzi także terapię, rewalidację indywidualną, wykłady, szkolenia, warsztaty, prelekcje, porady i konsultacje indywidualne dla osób dorosłych o różnorodnej tematyce z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Posiada wyróżniającą ocenę pracy.

Swoją pracę doskonali przez aktywne uczestnictwo w wielu kursach i szkoleniach, m.in.:

– kurs ,,Podstawy Racjonalnej Terapii Zachowania”,
– kurs ,,Praca z dzieckiem z ADHD „,
– warsztat ,,Jak oswoić złość i przeciwdziałać agresji wśród młodzieży”,
– warsztat ,,Zasady pierwszego kontaktu z osobami doznającymi przemocy”,
– szkolenie ,,Kurs radzenia sobie z trudnymi sytuacjami” ,
– szkolenie w zakresie programu profilaktycznego ,,Dopalacze – ugrzecznione narkotyki”,
– szkolenie ,,Kryzys jest szansą – podstawowe zagadnienia praktyczne dotyczące interwencji kryzysowej”,
– szkolenie z zakresu programu profilaktycznego ,,Veto wobec przemocy, alkoholu, narkotyków”.

W swojej pracy jest osobą ciepłą, szczerą, ambitną, kreatywną, rzetelną, sumienną i pracowitą. Wykazuje bardzo duże zaangażowanie w udzielenie pomocy osobom, które się do niej zgłoszą.

mgr Katarzyna Wołowiec

Absolwentka logopedii i neurologopedii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pracy socjalnej oraz oligofrenopedagogiki. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz interwencji kryzysowej. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, stale poszerza zakres wiedzy i umiejętności uczestnicząc w  konferencjach oraz szkoleniach.