Skala Stanford-Binet 5 w Poradni „Świętokrzyskiej”

Drodzy Państwo!
Dbając o najwyższą jakość naszych usług, Poradnia dokonała zakupu nowej metody do badania poziomu i struktury inteligencji: Skali Inteligencji Stanford-Binet 5.


W styczniu bieżącego roku zostały wydane zalecenia dotyczące pomiaru inteligencji (klik) oraz komentarze Pracowni Testów Psychologicznych (https://www.practest.com.pl/komentarz-pracowni-do-zalecen-w…). Już w 2013 r. Polskie Towarzystwo Psychologiczne opisało na swojej stronie efekt Flynna w wynikach badań przeprowadzonych najpopularniejszym jak do tej pory teście inteligencji dla dzieci: Skali Inteligencji Wechslera dla dzieci WISC-R, do której normy zostały opracowane ponad 20 lat temu! Aktualnie, badanie dzieci skalą WISC-R powoduje zawyżenie wyników, co skutkuje błędną diagnozą intelektu. Dziecko, które jest niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, po badaniu skalą Wechslera, uzyska wynik w normie intelektualnej, przez co nie otrzyma np. orzeczenia o kształceniu specjalnym, sposób nauczania będzie niedostosowany do jego potrzeb, a tym samym mniej efektywny.
Ponadto skala WISC-R pozwala jedynie na określenie poziomu inteligencji oraz zróżnicowanie czy dziecko znajduje się w normie intelektualnej, czy nie. Skala Stanford-Binet 5 pozwala dodatkowo określić strukturę inteligencji, co jest bardzo pomocne nie tylko w diagnozie intelektu samej w sobie, ale także w diagnozie m.in. gotowości szkolnej, specyficznych trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia itd.), a także w dostosowaniu sposobów komunikacji z dzieckiem.
Zachęcamy do skorzystania z naszych usług (zakładka: Oferta -> Diagnoza) i gwarantujemy rzetelną diagnozę funkcjonowania Państwa dzieci!