Trening Zastępowania Agresji w Poradni Świętokrzyskiej!

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w wyjątkowym szkoleniu, jakim jest „Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (ART)”, który organizujemy we współpracy z Instytutem Amity.

Zapisy i informacje: 790 230 790, poradnia@poradniakielce.pl
Program szkolenia
 
Trening Zastępowania Agresji zawiera trzy powiązane ze sobą składowe:
1. Trening umiejętności społecznych – uczący, co robić, aby osiągać sukcesy społeczne;
2. Trening kontroli złości – uczący, czego nie robić w stanie pobudzenia emocjonalnego, dostarczający technik identyfikowania sygnałów złości i reagowania we właściwy sposób;
3. Wnioskowanie moralne – uczące rozważania różnych punktów widzenia oraz podejmowania odpowiedzialnych i dojrzałych decyzji.
 
Oryginalny program szkolenia Trenera Grupowego (Facylitatora) Aggression Replacement Training ART® według A. P. Goldsteina, B. Glicka i J. Gibbsa (USA) dla osób pracujących z młodzieżą w wieku od około 10 do 17 lat, w zaktualizowanej i dostosowanej do polskich warunków wersji autorskiej Mistrzów Trenerskich ART (ART Master Trainer) Ewy i Jacka Morawskich.
 
Cena szkolenia: 1600zł osoby pracujące, 1450 zł studenci
 
Uczestnik kursu zyskuje:
 
– Świadectwo ukończenia kursu trenerskiego TRENER GRUPOWY ZASTĘPOWANIA AGRESJI (ART) ®
– materiały szkoleniowe,
– kompetencje:
prowadzenia grupowego treningu zastępowania agresji z młodzieżą;
używania komunikatu odważnego FUKOZ®;
prowadzenia treningu umiejętności prospołecznych;
prowadzenia treningu kontroli złości;
prowadzenia wnioskowania moralnego ANIMA®.
 
Kwalifikacje do:
– odbycia samodzielnej praktyki trenerskiej ART z grupą docelową młodzieży we własnym środowisku;
– prowadzenia treningów zastępowania agresji dla młodzieży jako pierwszy trener;
– współprowadzenia kursów trenerskich Trenera Grupowego Zastępowania Agresji jako trener pomocniczy (drugi trener) po praktyce trenerskiej i złożeniu egzaminu trenerskiego;
 
Uprawnienia:
 
-używania odpowiednich znaków towarowych treningu zastępowania agresji Instytutu Amity® w niekomercyjnych treningach dla odbiorców końcowych (do treningów komercyjnych wymagana umowa licencyjna);
-nieodpłatnego drukowania na potrzeby swoich niekomercyjnych treningów pomocy dydaktycznych z dostarczonej płyty CD (do treningów komercyjnych wymagana umowa licencyjna);
-po przeprowadzeniu – w okresie do 12 miesięcy od zakończenia kursu – co najmniej 30 godzin treningu zastępowania agresji z grupą docelową młodzieży, prawo przystąpienia do egzaminu na Certyfikat Trenera Grupowego (Facylitatora) Treningu Zastępowania Agresji
-przyjęcia, po spełnieniu warunków określonych standardami, na kurs Trenera Trenerów Zastępowania Agresji AMITY ART®
 
Kurs realizowany we współpracy z Instytutem AMITY.
 
Treningi prowadzi: Ewa Joanna Morawska
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu lub odwołania kursu w przypadku niewystarczającej liczby osób.