Cennik usług Poradni „Świętokrzyskiej”

Nazwa usługi Czas trwania  Cena  Odbiorca
DIAGNOZA
Skala Inteligencji Stanford-Binet ok. 2 godz.

100 zł/godz.

Dzieci, młodzież, dorośli
Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia) + wydanie opinii 3 – 4 godz.

90 zł/godz.
+ 40 zł za wydanie opinii

Dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież
Diagnoza logopedyczna
i psychologiczna + pedagogiczna
2 godz. 90 zł/godz.
+ 40 zł za wydanie opinii
Dzieci, młodzież
Diagnoza gotowości szkolnej 5, 6-latka
+ wydanie opinii
4-5 godz. 90 zł/godz.
+ 40 zł wydanie opinii
Dzieci 5, 6-letnie
 Diagnoza w sprawie lateralizacji
+ wydanie opinii
1-2 godz. 90 zł/godz.
+ 40 zł wydanie opinii
Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Diagnoza trudności i niepowodzeń szkolnych + wydanie opinii 3 godz. 90 zł/godz.
+ opinia gratis
Dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież
Diagnoza z zakresu integracji sensorycznej (SI) 3-4 godz.
(3-4 spotkania)
90 zł/godz. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież
Wizyty na terenie  Kielc i województwa – obserwacja, diagnoza dziecka w jego naturalnym środowisku 1 godz. 100 zł/godz.
+ koszty dojazdu
Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Jednorazowa konsultacja psychologiczna 1 godz. 100 zł Dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele
Jednorazowa konsultacja pedagogiczna 1 godz. 100 zł Dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele
Jednorazowa konsultacja logopedyczna 1 godz. 100 zł Dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele
Jednorazowa konsultacja psychodietetyczna 1 godz. 100 zł Dzieci, młodzież, rodzice
Diagnoza neurologopedyczna 1,5 godz. 120 zł Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Diagnoza neuropsychologiczna 3-4 godz.
(3-4 spotkania)
100 zł/godz. Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Diagnoza dot. wydania opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego 3 godz. 100 zł/godz.
+ 40 zł wydanie opinii
Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
TERAPIA
Terapia specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) 45 min 80 zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież
Terapia pedagogiczna 45 min 80 zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież
Terapia logopedyczna 45 min 80 zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież
Terapia psychologiczna 45 min 80 zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież
Terapia ręki 45 min 70 zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Sesja terapii dla rodziców/par 1 godz. 20 min. 120 zł Osoby dorosłe
Sesja terapii całej rodziny 1 godz. 20 min. 150 zł Dzieci, młodzież, dorośli
Sesja terapii indywidualnej 50 min 100 zł Młodzież, dorośli
Psychoedukacja rodzicielska 1 godz. 90 zł Rodzice
Interwencja kryzysowa – traumatyczne przeżycia
-sesja indywidualna
1 godz. 120 zł Dzieci, młodzież, dorośli
Wczesne wspomaganie rozwoju realizowane na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z zaleceniami zajęcia nieodpłatne Dzieci od 0 r. ż. do rozpoczęcia nauki w szkole
Terapia SI 1 godz. 120 zł
promocja 100 zł
Dzieci, młodzież
Terapia EEG Biofeedback

– z dojazdem

45 min 90 zł

120 zł
+ koszty dojazdu

Dzieci, młodzież, osoby dorosłe

Trening Umiejętności Społecznych TUS SST
-konsultacja
-trening właściwy

 

1 godz.
1 godz. 30 min

100 zł
70 zł
Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Trening Metodą Warnkego 45 min 120 zł Dzieci, młodzież, dorośli
Terapia cyberuzależnień 45 min 100 zł
promocja 80 zł
Grupa dzieci,
grupa: młodzież + dorośli
INNE USŁUGI
Doradztwo zawodowe 1 godz. 100 zł Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Konsultacje psychodietetyczne, analiza sposobu odżywiania 1 godz. 100 zł Młodzież, osoby dorosłe
Mediacje rodzinne (rozwiązywanie sporów) 45 min 100 zł Młodzież, osoby dorosłe