Cennik usług Poradni „Świętokrzyskiej”

 

Nazwa usługi

Czas trwania

 Cena

 Odbiorca

DIAGNOZA

Skala Inteligencji Stanford-Binet

ok. 2 godz.

220 zł/godz.
+ 50 zł za wydanie opinii

Dzieci, młodzież, dorośli

Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja,
dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia) + wydanie opinii

2 – 3 spotkania

200 zł/spotkanie
+ 50 zł za wydanie opinii

Dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież

Diagnoza logopedyczna

spotkanie do 2 godz.

120 zł/spotkanie
+ 50 zł za wydanie opinii

Dzieci, młodzież

Diagnoza pedagogiczna

spotkanie do 2 godz.

120 zł/spotkanie
+ 50 zł za wydanie opinii

Dzieci, młodzież

Diagnoza psychologiczna 

spotkanie do 2 godz.

120 zł/spotkanie
+ 50 zł za wydanie opinii

Dzieci, młodzież

Diagnoza gotowości szkolnej 5, 6-latka
+ wydanie opinii

2-3 spotkania

110 zł/spotkanie
+ 50 zł wydanie opinii

Dzieci 5, 6-letnie

 Diagnoza w sprawie lateralizacji
+ wydanie opinii

1-2 spotkania

110 zł/spotkanie.
+ 50 zł wydanie opinii

Dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym

Diagnoza z zakresu integracji sensorycznej (SI)

3-4 spotkania

110 zł/spotkanie.

Dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym, młodzież

Wizyty na terenie  Kielc i województwa – obserwacja,
diagnoza dziecka w jego naturalnym środowisku

1 godz.

100 zł/godz.
+ koszty dojazdu

Dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym

Jednorazowa konsultacja psychologiczna

1 godz.

120 zł

Dzieci, młodzież, rodzice,
nauczyciele

Jednorazowa konsultacja pedagogiczna

1 godz.

120 zł

Dzieci, młodzież, rodzice,
nauczyciele

Jednorazowa konsultacja logopedyczna

1 godz.

120 zł

Dzieci, młodzież, rodzice,
nauczyciele

Jednorazowa konsultacja psychodietetyczna

1 godz.

120 zł

Dzieci, młodzież, rodzice

Diagnoza neurologopedyczna

90 min

140 zł

Dzieci, młodzież, osoby dorosłe

Diagnoza dot. wydania opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego

2-3 spotkania.

120 zł/spotkanie
+ 50 zł wydanie opinii

Dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym

TERAPIA

Terapia specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

45 min

110 zł

Dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym, młodzież

Terapia pedagogiczna

45 min

100 zł

Dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym, młodzież

Terapia logopedyczna

45 min

100 zł

Dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym, młodzież

Terapia psychologiczna

45 min

100 zł

Dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym, młodzież

Terapia ręki

45 min

90 zł

Dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym

Sesja terapii dla rodziców/par

1 godz.

150zł

Osoby dorosłe

Sesja terapii całej rodziny

1 godz.

180 zł

Dzieci, młodzież, dorośli

Psychoedukacja rodzicielska

1 godz.

110 zł

Rodzice

Interwencja kryzysowa – traumatyczne przeżycia – sesja
indywidualna

1 godz.

120 zł

Dzieci, młodzież, dorośli

Wczesne wspomaganie rozwoju realizowane na podstawie opinii o
potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

zgodnie z zaleceniami

zajęcia nieodpłatne

Dzieci od 0 r. ż. do rozpoczęcia
nauki w szkole

Terapia SI

1 godz.

120 zł

Dzieci, młodzież

Terapia EEG Biofeedback

60 min

140 zł

Dzieci, młodzież, osoby dorosłe

Trening Umiejętności Społecznych TUS SST

  • konsultacja
  • trening właściwy
 

  • 1 godz.
  • 1 godz
 

  • 120 zł
  • 120 zł


Dzieci, młodzież, osoby dorosłe

Terapia cyberuzależnień

45 min

100 zł

Grupa dzieci,
grupa: młodzież + dorośli

Terapia uzależnień

60 min

 140 zł

 Osoby dorosłe

Trening asertywności

120 zł

 Osoby dorosłe

Zajęcia z tyflopedagogiem, surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem

60 min

130 zł

Dzieci, młodzież

INNE USŁUGI

Doradztwo zawodowe

1 godz.

150 zł

Dzieci, młodzież, osoby dorosłe

Konsultacje psychodietetyczne, analiza sposobu odżywiania

1 godz.

120 zł

Młodzież, osoby dorosłe

Mediacje rodzinne (rozwiązywanie sporów)

45 min

150 zł

Młodzież, osoby dorosłe

Obsługa psychologiczno-pedagogiczna

60 min

120 zł

Dzieci, młodzież, osoby dorosłe