Cennik usług Poradni „Świętokrzyskiej”

Nazwa usługi Czas trwania  Cena  Odbiorca
DIAGNOZA
Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia) + wydanie opinii 3 – 4 godz.

90 zł/godz.
+ opinia gratis

Dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież
Diagnoza logopedyczna
i psychologiczna + pedagogiczna
2 godz. 90 zł/godz.
+ 40 zł za wydanie opinii
Dzieci, młodzież
Diagnoza gotowości szkolnej 5, 6-latka
+ wydanie opinii
4-5 godz. 90 zł/godz.
+ 40 zł wydanie opinii
Dzieci 5, 6-letnie
 Diagnoza w sprawie lateralizacji
+ wydanie opinii
1-2 godz. 90 zł/godz.
+ 40 zł wydanie opinii
Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Diagnoza trudności i niepowodzeń szkolnych + wydanie opinii 3 godz. 90 zł/godz.
+ opinia gratis
Dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież
Diagnoza z zakresu integracji sensorycznej (SI) 3-4 godz.
(3-4 spotkania)
90 zł/godz. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież
Wizyty na terenie  Kielc i województwa – obserwacja, diagnoza dziecka w jego naturalnym środowisku 1 godz. 100 zł/godz.
+ koszty dojazdu
Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Jednorazowa konsultacja psychologiczna 1 godz. 100 zł Dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele
Jednorazowa konsultacja pedagogiczna 1 godz. 100 zł Dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele
Jednorazowa konsultacja logopedyczna 1 godz. 100 zł Dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele
Jednorazowa konsultacja psychodietetyczna 1 godz. 100 zł Dzieci, młodzież, rodzice
Diagnoza neurologopedyczna 1,5 godz. 120 zł Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Diagnoza neuropsychologiczna 3-4 godz.
(3-4 spotkania)
100 zł/godz. Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Diagnoza dot. wydania opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego 3 godz. 100 zł/godz.
+ 40 zł wydanie opinii
Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
TERAPIA
Terapia specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) 45 min 80 zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież
Terapia pedagogiczna 45 min 80 zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież
Terapia logopedyczna 45 min 80 zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież
Terapia psychologiczna 45 min 80 zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież
Terapia ręki 45 min 70zł Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
Sesja terapii dla rodziców/par 1 godz. 20 min. 120 zł Osoby dorosłe
Sesja terapii całej rodziny 1 godz. 20 min. 150 zł Dzieci, młodzież, dorośli
Sesja terapii indywidualnej 50 min 100 zł Młodzież, dorośli
Psychoedukacja rodzicielska 1 godz. 90 zł Rodzice
Interwencja kryzysowa – traumatyczne przeżycia
-sesja indywidualna
1 godz. 120 zł Dzieci, młodzież, dorośli
Wczesne wspomaganie rozwoju realizowane na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z zaleceniami zajęcia nieodpłatne Dzieci od 0 r.ż do rozpoczęcia nauki w szkole
Terapia SI 1 godz. 100 zł
(promocja 80 zł)
Dzieci, młodzież
Terapia EEG Biofeedback

– z dojazdem

45 min 90 zł

120 zł
+ koszty dojazdu

Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Trening Umiejętności Społecznych TUS SST

-konsultacja
-trening właściwy

 

1 godz.
1 godz. 30 min

100 zł
70 zł
Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Trening Metodą Warnkego 45 min 120 zł Dzieci, młodzież, dorośli
INNE USŁUGI
Doradztwo zawodowe 1 godz. 100 zł Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Konsultacje psychodietetyczne, analiza sposobu odżywiania 1 godz. 100 zł Młodzież, osoby dorosłe
Mediacje rodzinne (rozwiązywanie sporów) 45 min 100 zł Młodzież, osoby dorosłe