Cennik usług Poradni „Świętokrzyskiej”

Nazwa usługi

Czas trwania

 Cena

 Odbiorca

DIAGNOZA

Skala Inteligencji Stanford-Binet

ok. 2 godz.

100 zł/godz.

Dzieci, młodzież, dorośli

Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja,
dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia) + wydanie opinii

3 – 4 godz.

90 zł/godz.
+ 40 zł za wydanie opinii

Dzieci w wieku szkolnym oraz
młodzież

Diagnoza logopedyczna
i psychologiczna + pedagogiczna

2 godz.

90 zł/godz.
+ 40 zł za wydanie opinii

Dzieci, młodzież

Diagnoza gotowości szkolnej 5, 6-latka
+ wydanie opinii

4-5 godz.

90 zł/godz.
+ 40 zł wydanie opinii

Dzieci 5, 6-letnie

 Diagnoza w sprawie lateralizacji
+ wydanie opinii

1-2 godz.

90 zł/godz.
+ 40 zł wydanie opinii

Dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym

Diagnoza trudności i niepowodzeń szkolnych + wydanie opinii

3 godz.

90 zł/godz.
+ opinia gratis

Dzieci w wieku szkolnym oraz
młodzież

Diagnoza z zakresu integracji sensorycznej (SI)

3-4 godz.
(3-4 spotkania)

90 zł/godz.

Dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym, młodzież

Wizyty na terenie  Kielc i województwa – obserwacja,
diagnoza dziecka w jego naturalnym środowisku

1 godz.

100 zł/godz.
+ koszty dojazdu

Dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym

Jednorazowa konsultacja psychologiczna

1 godz.

100 zł

Dzieci, młodzież, rodzice,
nauczyciele

Jednorazowa konsultacja pedagogiczna

1 godz.

100 zł

Dzieci, młodzież, rodzice,
nauczyciele

Jednorazowa konsultacja logopedyczna

1 godz.

100 zł

Dzieci, młodzież, rodzice,
nauczyciele

Jednorazowa konsultacja psychodietetyczna

1 godz.

100 zł

Dzieci, młodzież, rodzice

Diagnoza neurologopedyczna

1,5 godz.

120 zł

Dzieci, młodzież, osoby dorosłe

Diagnoza neuropsychologiczna

3-4 godz.
(3-4 spotkania)

100 zł/godz.

Dzieci, młodzież, osoby dorosłe

Diagnoza dot. wydania opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego

3 godz.

100 zł/godz.
+ 40 zł wydanie opinii

Dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym

TERAPIA

Terapia specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

45 min

80 zł

Dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym, młodzież

Terapia pedagogiczna

45 min

80 zł

Dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym, młodzież

Terapia logopedyczna

45 min

80 zł

Dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym, młodzież

Terapia psychologiczna

45 min

80 zł

Dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym, młodzież

Terapia ręki

45 min

70 zł

Dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym

Sesja terapii dla rodziców/par

1 godz. 20 min.

120 zł

Osoby dorosłe

Sesja terapii całej rodziny

1 godz. 20 min.

150 zł

Dzieci, młodzież, dorośli

Sesja terapii indywidualnej

50 min

100 zł

Młodzież, dorośli

Psychoedukacja rodzicielska

1 godz.

90 zł

Rodzice

Interwencja kryzysowa – traumatyczne przeżycia – sesja
indywidualna

1 godz.

120 zł

Dzieci, młodzież, dorośli

Wczesne wspomaganie rozwoju realizowane na podstawie opinii o
potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

zgodnie z zaleceniami

zajęcia nieodpłatne

Dzieci od 0 r. ż. do rozpoczęcia
nauki w szkole

Terapia SI

1 godz.

120 zł
promocja 100 zł

Dzieci, młodzież

Terapia EEG Biofeedback

60 min

120 zł

Dzieci, młodzież, osoby dorosłe

Trening
Umiejętności Społecznych TUS SST
-konsultacja
-trening właściwy

1 godz.
1 godz. 30 min

100 zł
70 zł

Dzieci, młodzież, osoby dorosłe

Trening Metodą Warnkego

45 min

120 zł

Dzieci, młodzież, dorośli

Terapia cyberuzależnień

45 min

100 zł
promocja 80 zł

Grupa dzieci,
grupa: młodzież + dorośli

Terapia uzależnień

60 min

 120 zł

 Osoby dorosłe

Zajęcia z tyflopedagogiem, surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem

60 min

130 zł

Dzieci, młodzież

INNE USŁUGI

Doradztwo zawodowe

1 godz.

100 zł

Dzieci, młodzież, osoby dorosłe

Konsultacje psychodietetyczne, analiza sposobu odżywiania

1 godz.

100 zł

Młodzież, osoby dorosłe

Mediacje rodzinne (rozwiązywanie sporów)

45 min

100 zł

Młodzież, osoby dorosłe