Cennik usług Poradni „Świętokrzyskiej”

Nazwa usługi Czas trwaniaCenaOdbiorca
DIAGNOZA
Skala Inteligencji Stanford-Binetok. 2 godz.220
zł/spotkanie
+ 50 zł za wydanie opinii
Dzieci,
młodzież, dorośli
Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja,
dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia) + wydanie opinii
2 – 3 spotkania200 zł/spotkanie
+ 50 zł za wydanie opinii
Dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież
Diagnoza logopedycznaspotkanie do
2 godz.
120
zł/spotkanie
+ 50 zł za wydanie opinii
Dzieci,
młodzież
Diagnoza pedagogicznaspotkanie do 2 godz.120 zł/spotkanie
+ 50 zł za wydanie opinii
Dzieci, młodzież
Diagnoza psychologiczna spotkanie do
2 godz.
120
zł/spotkanie
+ 50 zł za wydanie opinii
Dzieci,
młodzież
Diagnoza gotowości szkolnej 5, 6-latka
+ wydanie opinii
2 spotkania220 zł/spotkanie
+ 50 zł wydanie opinii
Dzieci 5, 6-letnie
 Diagnoza w sprawie lateralizacji
+ wydanie opinii
1-2 spotkania110
zł/spotkanie.
+ 50 zł wydanie opinii
Dzieci w
wieku przedszkolnym i
szkolnym
Diagnoza z zakresu integracji sensorycznej (SI)3-4 spotkania110 zł/spotkanie.Dzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym, młodzież
Wizyty na terenie Kielc i województwa – obserwacja,
diagnoza dziecka w jego naturalnym środowisku
1 godz.100 zł/godz.
+ koszty dojazdu
Dzieci w
wieku przedszkolnym i
szkolnym
Jednorazowa konsultacja psychologiczna1 godz.120 złDzieci, młodzież, rodzice,
nauczyciele
Jednorazowa konsultacja pedagogiczna1 godz120 złDzieci,
młodzież, rodzice,
nauczyciele
Jednorazowa konsultacja logopedyczna1 godz.120 zł

Dzieci, młodzież, rodzice,
nauczyciele
Jednorazowa konsultacja psychodietetyczna1 godz.120 złDzieci,
młodzież, rodzice
Diagnoza neurologopedyczna90 min140 złDzieci, młodzież, osoby dorosłe
Diagnoza dot. wydania opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego2 spotkania.220
zł/spotkanie
+ 50 zł wydanie opinii
Dzieci w
wieku przedszkolnym i
szkolnym
TERAPIA
Terapia specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia,
dysortografia, dyskalkulia)
45 min110 złDzieci w
wieku przedszkolnym i
szkolnym, młodzież
Terapia pedagogiczna45 min100 złDzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym, młodzież
Terapia logopedyczna45 min100 złDzieci w
wieku przedszkolnym i
szkolnym, młodzież
Terapia psychologiczna45 min100 złDzieci w wieku przedszkolnym i
szkolnym, młodzież
Terapia ręki45 min90 złDzieci w
wieku przedszkolnym i
szkolnym
Sesja terapii dla rodziców/par1 godz.150złOsoby dorosłe
Sesja terapii całej rodziny1 godz.180 złDzieci,
młodzież, dorośli
Psychoedukacja rodzicielska1 godz.110 złRodzice
Interwencja kryzysowa – traumatyczne przeżycia – sesja
indywidualna
1 godz.120 złDzieci,
młodzież, dorośli
Wczesne wspomaganie rozwoju realizowane na podstawie opinii o
potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
zgodnie z zaleceniamizajęcia nieodpłatneDzieci od 0 r. ż. do rozpoczęcia
nauki w szkole
Terapia SI1 godz.120 złDzieci,
młodzież
Terapia EEG Biofeedback60 min140 złDzieci, młodzież, osoby dorosłe
Trening Umiejętności Społecznych TUS SST

-konsultacja
-trening
właściwy
-1 godz.
-1 godz.
-120 zł
-120 zł
Dzieci, młodzież, osoby dorosłe
Terapia cyberuzależnień45 min100 złGrupa dzieci,
grupa: młodzież + dorośli
Terapia uzależnień60 min140 złOsoby
dorosłe
Trening asertywności120 zł Osoby dorosłe
Zajęcia z tyflopedagogiem, surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem60 min130 złDzieci,
młodzież
INNE USŁUGI
Doradztwo zawodowe1 godz.150 zł150 zł
Konsultacje psychodietetyczne, analiza
sposobu odżywiania
1 godz.120 złMłodzież, osoby dorosłe
Mediacje rodzinne (rozwiązywanie sporów)45 min150 złMłodzież,
osoby dorosłe
Obsługa psychologiczno-pedagogiczna60 min120 złDzieci, młodzież, osoby dorosłe