Pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu

Przygotowanie młodzieży do podjęcia decyzji zawodowej jest długotrwałym procesem wychowawczym realizowanym w szkole i domu rodzinnym.

Często przechodzenie na kolejny stopień edukacyjny wiąże się z trudnościami wynikającymi z braku wystarczającej wiedzy na temat:

  • swoich preferencji zawodowych,
  • uwarunkowaniach środowiskowych dotyczących planowania drogi kariery zawodowej,
  • szkół i możliwościach kształcenia. 

Decyzja zawodowa wpływa na całe dalsze życie lub przynajmniej na dłuższy jego okres. Wprawdzie obecnie coraz częściej zdarza się, że człowiek zmienia zawód w okresie swojej aktywności zawodowej, czasem nie jeden raz, ale zawsze nowa decyzja, jej trafność rzutuje na jakość życia.

 Naszym zadaniem jest pomóc młodemu człowiekowi, aby zdecydował o swojej przyszłości zawodowej w zgodzie z samym sobą, ale też bez oderwania od społecznych realiów.

Specjaliści Poradni po rozmowie z dzieckiem i rodzicami oraz testach psychologicznych (inteligencji, osobowości i zainteresowań) określą, jakie kierunki kształcenia i grupy zawodów będą dla danej osoby odpowiednie, a jakich należy unikać. W doborze zawodu – oprócz zainteresowań i ambicji dziecka – należy kierować się również czynnikami takimi jak jego stan zdrowia, odporność emocjonalna, zdolności umysłowe, cechy osobowości. Diagnoza psychologiczna pomoże uniknąć niewłaściwego wyboru lub ukierunkować ucznia, który nie ma jeszcze własnych preferencji zawodowych.

Zachęcamy do kontaktu również dorosłych, szczególnie osoby niezadowolone ze swojej dotychczasowej pracy, powracające na rynek pracy np. po urlopie wychowawczym, oraz osoby, które podejmują pierwszą pracę.