Szkoła dla rodziców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to cykl 10 spotkań, podczas których uczestnicy mają okazję rozwinąć swoje rodzicielskie kompetencje.  Spotkania te prowadzone są metodą warsztatową i mają charakter psychoedukacyjny. Dzięki nim uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie wyznaczać zdrowe granice w procesie wychowania i jak jest to istotne. Rodzice i wychowawcy nabędą umiejętności słuchania, okazywania uczuć i pełnej akceptacji. Poznają i przećwiczą metody zachęcające dziecko do współpracy i samodzielności. Dowiedzą się w jaki sposób  budować reguły, wyciągać konsekwencje i rozwiązywać sytuacje konfliktowe.

Cykl spotkań odbędzie się w  atmosferze dialogu i wymiany wzajemnych doświadczeń.

plakatporadnia-mini