Terapia dla par i małżeństw

Terapia rodzinna przeznaczona jest dla rodzin, małżeństw bądź par, które przeżywają kryzys lub borykają się z trudnościami, z którymi same nie mogą sobie poradzić.

Terapia rodzinna czy małżeńska jest sytuacją dobrowolną i potrzebna jest współpraca wszystkich zainteresowanych. Nie wyklucza to osób, które nie są całkowicie przekonane i mają wątpliwości co do sensowności korzystania z terapii. Jednak pozytywne zmiany w rodzinie są wtedy możliwe, gdy istnieje zaangażowanie w pracę nad zmianą.

Spotkanie odbywa się w gabinecie, które zapewnia anonimowość i intymność klientom. Ma ono charakter rozmowy pomiędzy terapeutą a małżeństwem, w trakcie której terapeuta poprzez pytania stara się dotrzeć do źródeł i przyczyn pojawiających się problemów.  Częstotliwość spotkań ustalana jest bezpośrednio z terapeutą w trakcie pierwszego spotkania. Najbardziej optymalnym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem są spotkania raz w tygodniu. Czas trwania terapii małżeństw/par zależy od diagnozy problemu.

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny. Omawiane są zagadnienia z jakimi przychodzi klient, para lub rodzina. Jest to również okazja do zadawania pytań i poznania w jaki sposób terapeuta pracuje.

Często jest tak, że jeden z partnerów nie widzi problemu i z różnych powodów nie chce podjąć pracy nad poprawą relacji.  W takiej sytuacji warto pamiętać, że zmiana wprowadzona po jednej stronie, zawsze pociąga zmianę po drugiej. Jeśli rozpoczynamy pracę nad zmianą naszego zachowania, partner zaczyna „tracić grunt pod nogami”. Dzieje się tak, ponieważ zostaje zachwiany układ, który wcześniej funkcjonował. Zmienia się nasz sposób reagowania na zachowanie partnera, co wywołuje u niego niepokój i zmusza go do korekty własnego zachowania. Dlatego nawet w przypadku, gdy nie udaje się namówić partnera na rozpoczęcie terapii małżeńskiej, zmiany warto zacząć od siebie.

Główny nacisk w terapii par kładziemy na zrozumienie przyczyny kryzysu w związku oraz wyposażenie małżonków lub partnerów w konkretne narzędzia służące do rozwiązania zarówno tych zadawnionych jak i bieżących problemów.