Terapia logopedyczna

Rozwój mowy jest uwarunkowany genetycznie, zależy od wrodzonych możliwości organizmu człowieka, ale możliwy jest jedynie w kontakcie z innymi ludźmi na zasadzie naśladownictwa. Ważne jest zatem, jaki wzór mowy daje dziecku rodzina i jakie mu stwarza możliwości prawidłowego rozwoju.  Większość zaburzeń mowy można zlikwidować lub znacznie złagodzić, jeżeli terapię rozpocznie się wcześniej. Należy zgłosić się do logopedy w przypadku zauważenia nieprawidłowości w rozwoju mowy.

Terapia logopedyczna poprzedzona jest diagnozą logopedyczną. Pracujemy zarówno z małymi dziećmi, jak i przedszkolakami, uczniami podstawówki i gimnazjum. Naszymi klientami mogą być również ludzie dorośli, którzy mają problemy z mówieniem w następstwie przebytych chorób.

W terapii logopedycznej rzadko stosuje się tylko jeden rodzaj metod, a ich wybór zawsze uwarunkowany jest rodzajem zaburzenia. Sposób pracy terapeutycznej zawsze dostosowany jest do wieku i możliwości dziecka oraz modyfikowany jest na bieżąco w trakcie terapii.  Od zaangażowania rodziców w proces terapii, od ich współpracy z logopedą zależą efekty.

Terapia logopedyczna w naszej poradni obejmuje: 

  • wczesną interwencję logopedyczną,
  • terapię opóźnionego rozwoju mowy,
  • usuwanie wad wymowy – nieprawidłowa realizacja głosek, mowa bezdźwięczna,
  • terapię jąkania, zacinania, zbyt szybkiego tempa mowy,
  • terapię dzieci z wadą słuchu i niesłyszących,
  • terapię zaburzeń mowy u dzieci:

-ze spektrum autyzmu w tym zespołem Aspergera,
z niepełnosprawnością intelektualną,
z uszkodzeniami neurologicznymi (dysfazja, afazja),
słabosłyszącymi i niesłyszącymi,
z zaburzeniami mowy, słuchu fonematycznego oraz trudnościami w koncentracji uwagi;

  • usuwanie wad wymowy m.in.

-seplenienie-nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
reranie – nieprawidłowa wymowa głoski r
kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k, g, l
mowa bezdźwięczna: b-p, d-t

Oprócz ćwiczeń typowo artykulacyjnych wspieramy podopiecznych ćwiczeniami oddechowymi, ćwiczeniami ortofonicznymi, logorytmicznymi i stymulującymi rozwój słuchu fonematycznego.