Psychoterapia

Psychoterapia to rodzaj spotkania, podczas którego w sposób zaplanowany i celowy wykorzystuje się róże techniki, zmierzające do zmiany lub modyfikacji istniejących zachowań, emocji, schematów, postawy i innych właściwości, które uczestnicy tego procesu uznają za najbardziej pożądane. Podstawą dokonujących się zmian jest relacja, jaka wytwarza się pomiędzy terapeutą i pacjentem. Terapia może być prowadzona indywidualnie lub/i systemowo. W psychoterapii systemowej rodzina traktowana jest jako system, którego członkowie połączeni są ze sobą siecią różnych transakcji regulowanych określonymi regułami.

Pomoc psychologiczna obejmuje:

  • problemy wychowawcze i edukacyjne dzieci i młodzieży,
  • pomoc w sytuacjach kryzysowych – rodzinnych, zawodowych, szkolnych, wydarzeniach traumatycznych,
  • zaburzenia emocjonalne – fobia szkolna, zaburzenia lękowe, nieśmiałość, niekontrolowana złość, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, problemy z poczuciem własnej wartości,
  • zaburzenia zachowania – nadpobudliwość, ADHD, zespół Aspergera, trudności w adaptacji w nowym środowisku, agresja,
  • zaburzenia psychosomatycznych – bóle głowy, brzucha, itd.,
  • problemy w kontaktach z rówieśnikami,
  • zburzenia odżywiania.

Pomoc psychologiczna może być realizowana różnymi metodami i w zróżnicowanej formie, zarówno w postaci terapii indywidualnej lub grupowej, interwencji w szkole albo środowisku rodzinnym, jak również poprzez psychoedukację, poradnictwo, pracę z rodzinami.