Trening Umiejętności Społecznych TUS SST

Każdy z nas posiada umiejętności społeczne, choć nie zawsze jest tego świadomy. Uczymy się ich w naturalny sposób: naśladujemy swoich rodziców, znajomych, autorytety. Nasze zachowania są nagradzane lub karane. Będąc dziećmi słuchamy bajek o dobrych wróżkach, szlachetnych rycerzach. O złych czarownicach też.

Czym są umiejętności społeczne? To m.in. znajomość zachowań społecznych, praktyczna umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji, rozumienia sytuacji społecznych, kontekstu sytuacyjnego, a także pozytywny wpływ, jaki wywieramy na innych ludzi. Są to zachowania intencjonalne (skierowane na cel) i akceptowane przez społeczeństwo.

Trening Umiejętności Społecznych jest kompensacją zaburzonego naturalnego treningu społecznego. Pełni funkcję terapeutyczną, korekcyjną, rewalidacyjną i edukacyjną. Dzięki niemu uczestnik poznaje akceptowalne formy zachowań, integruje je i utrwala zarówno w środowisku ćwiczeniowym, jak i naturalnym (trening umiejętności społecznych może się odbywać np. w ulubionej kawiarni – przyjemnie prawda? ).

Zajęcia TUS SST mogą odbywać się indywidualnie jak i w grupie (maksymalnie 8-osobowej). Skupiają się na rozwijaniu m.in. percepcji społecznej, umiejętności podejmowania ról społecznych, rozumienia sytuacji społecznych, umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji, autoprezentacji. Trener stara się przeprowadzić zajęcia w otoczeniu jak najbardziej rzeczywistym dla uczestnika. Podczas treningu stosuje się takie metody jak odgrywanie ról, modelowanie zachowań, tworzenie instrukcji zachowań.

Z treningu mogą korzystać m.in.:

-dzieci (od 4 lat; dla dzieci poniżej 4 lat mogą być stosowane elementy treningu TUS), młodzież i osoby dorosłe wykazujące trudności w funkcjonowaniu społecznym

-osoby bezrobotne

-osoby z niepełnosprawnością intelektualną, np. z zespołem Downa;

– osoby ze spectrum autyzmu i z zespołem Aspergera;

– osoby z zaburzeniami zachowania i z ADHD;

– z niepełnosprawnością psychiczną – zaburzeniami psychicznymi i z chorobą psychiczną (w tym: ze schizofrenią, zaburzeniami lękowymi, nerwicą natręctw);

– z zaburzeniami osobowości.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.