Nasza kadra

mgr Agata Rabajczyk

Jestem psychoterapeutką, psychologiem oraz certyfikowanym Trenerem Grupowym Treningu Zastępowania Agresji (ART®)
Obecnie jestem w trakcie certyfikacji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu na specjalności psychologia kliniczna. Swoją wiedzę pogłębiam poprzez liczne studia, szkolenia i kursy.

 • Szkolenie z Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
 • Szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania
 • Trening umiejętności społecznych
 • Trening kontroli złości i wnioskowania moralnego
 • Warsztat umiejętności trenerskich: metody pracy z grupą

Doświadczenie zawodowe zbierałam w trakcie wielu praktyk i wolontariatu m.in. w szpitalu psychiatrycznym, poradni zdrowia psychicznego, ośrodku socjoterapii, gdzie miałam możliwość prowadzenia diagnozy psychologicznej, treningów umiejętności społecznych, terapii psychologicznej.

Jestem osobą cierpliwą, otwartą, empatyczną, która dba o wzajemne zrozumienie, zaufanie oraz rzetelność wykonywanej pracy. Psychologia to moja pasja, dzięki czemu w pełni angażuję się w podejmowane zadania oraz ciągły rozwój swoich kompetencji w tej dziedzinie.

mgr Karolina Korczyńska

Magister fizjoterapii, terapeuta integracji sensorycznej, absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Możliwość pracy z dziećmi to dla mnie ogromna satysfakcja, poprawa stanu zdrowia najmłodszych pacjentów daje mi motywację do dalszego rozwoju i nadaje sens całej pracy.

Ukończone kursy:

 • Terapia ręki,
 • Szkolenie w zakresie oceny funkcjonalnej i prowadzenia dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym,
 • Masaż logopedyczny,
 • Kinesiology Taping (poziom podstawowy i zaawansowany),
 • Masaż sportowy.

Doświadczenie zdobywałam pracując z pacjentami ambulatoryjnymi oraz środowiskowymi w placówkach medycznych na terenie Kielc.

mgr Katarzyna Bober

Jestem pedagogiem oraz logopedą. Ukończyłam pedagogikę specjalność: resocjalizacja i profilaktyka społeczna na Uniwersytecie  Jana Kochanowskiego w Kielcach. Logopedię ukończyłam w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Swoją wiedzę pogłębiam poprzez liczne studia, szkolenia i kursy:

 • „Samobójstwa – przyczyny, uwarunkowania, diagnoza zjawiska”
 • „Metody i techniki pracy socjoterapeutycznej z młodzieżą z zaburzeniami zachowania”
 • „Veto wobec przemocy, alkoholu i narkotyków”
 • „Wykorzystanie technik mediacyjnych i negocjacyjnych w pracy z klientem”
 • „Warsztat Twórczości”
 • „ Kryzys jest szansą – podstawowe zagadnienia praktyczne dotyczące interwencji kryzysowej”
 • „Logopeda w przedszkolu – zajęcia grupowe.
 • „Mio-terapia oddychanie”
 • „Mio –terapia pozycja spoczynkowa języka”
 • „Zaburzony i zakłócony rozwój mowy”
 • „Od oddychania do mówienia”

Doświadczenie zawodowe zbierałam w trakcje wielu praktyk oraz dotychczasowej pracy m.in. w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Suchedniowie na stanowisku kierownik i wychowawca, Wychowawca w placówkach oświatowo- dziennych w Suchedniowie. Nauczyciel asystent w Szkole Podstawowej.

Jestem osobą energiczną, otwartą i empatyczną, która dba o wzajemne, zrozumienie, zaufanie oraz rzetelność wykonywanej pracy. Logopedia i pedagogika to moja pasja, dzięki temu angażuje się w powierzone mi zadania.

mgr Karolina Młyńczak

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia o specjalności klinicznej.

Dążę do ciągłego rozwoju poprzez uczestnictwo w wielu kursach i szkoleniach m.in.:

 • Trener umiejętności społecznych
 • Trener Umiejętności Społecznych osób z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Praca z trudną młodzieżą z elementami zintegrowanej profilaktyki uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych
 • Studium Pomocy Psychologicznej – Psychoprofilaktyka
 • Szkolenie “Niebieska Karta”

Doświadczenie zdobywałam podczas praktyk w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, Świętokrzyskim Centrum Onkologii oraz Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.

Jestem osobą rozumiejącą, otwartą i empatyczną. W pracy kieruję się dobrem klienta i staram dostosować się do jego potrzeb.

Obecnie szkolę się w zakresie integracyjno-systemowej terapii par i rodzin.