Nasza kadra

mgr Agata Rabajczyk

Jestem psychoterapeutką, psychologiem oraz certyfikowanym Trenerem Grupowym Treningu Zastępowania Agresji (ART.)
Obecnie jestem w trakcie certyfikacji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu na specjalności psychologia kliniczna. Swoją wiedzę pogłębiam poprzez liczne studia, szkolenia i kursy.

 • Szkolenie z Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
 • Szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania
 • Trening umiejętności społecznych
 • Trening kontroli złości i wnioskowania moralnego
 • Warsztat umiejętności trenerskich: metody pracy z grupą

Doświadczenie zawodowe zbierałam w trakcie wielu praktyk i wolontariatu m.in. w szpitalu psychiatrycznym, poradni zdrowia psychicznego, ośrodku socjoterapii, gdzie miałam możliwość prowadzenia diagnozy psychologicznej, treningów umiejętności społecznych, terapii psychologicznej.

Jestem osobą cierpliwą, otwartą, empatyczną, która dba o wzajemne zrozumienie, zaufanie oraz rzetelność wykonywanej pracy. Psychologia to moja pasja, dzięki czemu w pełni angażuję się w podejmowane zadania oraz ciągły rozwój swoich kompetencji w tej dziedzinie.

mgr Karolina Korczyńska

Magister fizjoterapii, terapeuta integracji sensorycznej, absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Możliwość pracy z dziećmi to dla mnie ogromna satysfakcja, poprawa stanu zdrowia najmłodszych pacjentów daje mi motywację do dalszego rozwoju i nadaje sens całej pracy.

Ukończone kursy:

 • Terapia ręki,
 • Szkolenie w zakresie oceny funkcjonalnej i prowadzenia dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym,
 • Masaż logopedyczny,
 • Kinesiology Taping (poziom podstawowy i zaawansowany),
 • Masaż sportowy.

Doświadczenie zdobywałam pracując z pacjentami ambulatoryjnymi oraz środowiskowymi w placówkach medycznych na terenie Kielc.

mgr Katarzyna Machnik

Jestem psycholożką, specjalistą psychoterapii uzależnień  w trakcie certyfikacji oraz certyfikowaną terapeutką hipoterapii.

Ukończyłam Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie na specjalizacji Wspieranie Jakości Życia (moduł: resocjalizacja i readaptacja społeczna). Swoją wiedzę pogłębiałam na licznych kursach, szkoleniach, warsztatach oraz treningach.

 • Stowarzyszenie Natanaelum Szkolenie w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień
 • Szkolenie w zakresie terapii uzależnień behawioralnych – moduł seks i hazard Jest
 • Szkolenie w zakresie Dialogu Motywującego jako formy pomocy psychologicznej w pracy terapeutycznej z pacjentem
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Terapeuta hipoterapii
 • Szkolenie w zakresie interwencji kryzysowej

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam, m.in.: jako wolontariuszka w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie, stażystka w Towarzystwie Nowa Kuźnia w Lublinie, gdzie mogłam wzbogacić się o umiejętność pracy z dziećmi prowadząc zajęcia profilaktyczne,  praktykantka w Pogotowiu Opiekuńczym w Lublinie, czy Ośrodku Terapii Odwykowej Uzależnień w Toruniu oraz Stowarzyszeniu MONAR Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Lublinie.

Jestem osobą otwartą, empatyczną oraz tolerancyjną. W swojej pracy kieruję się dobrem klienta. Wykorzystuję elementy podejścia humanistycznego, dialogu motywującego oraz poznawczo-behawioralnego. Swoją prace poddaję superwizji, aby doskonalić swój warsztat i jak najlepiej pomagać swoim klientom.

mgr Ilona Mikołajczyk

Pedagog, logopeda. Absolwentka Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

Celem mojej pracy jest niesienie pomocy dzieciom, ale równie mocno skupiam się także na rozwijaniu ich mocnych stron, kształtowaniu poczucia wartości. Staram się być również przewodnikiem po świecie wartości. Jestem uśmiechniętą, empatyczną osobą nastawiona na poszukiwanie rozwiązań dostosowanych do zdolności i zainteresowań dzieci.

Obecnie jestem w trakcie nabywania uprawnień do badania dysleksji rozwojowej i dyskalkulii.

Doświadczenie zdobywałam pracując z dziećmi w placówkach wychowania wczesnoszkolnego i placówkach medycznych na terenie Kielc.