Nasza kadra

mgr Agata Ciosmak

Jestem psychoterapeutką, psychologiem oraz certyfikowanym Trenerem Grupowym Treningu Zastępowania Agresji (ART.)
Obecnie jestem w trakcie certyfikacji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu na specjalności psychologia kliniczna. Swoją wiedzę pogłębiam poprzez liczne studia, szkolenia i kursy.

 • Szkolenie z Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
 • Szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania
 • Trening umiejętności społecznych
 • Trening kontroli złości i wnioskowania moralnego
 • Warsztat umiejętności trenerskich: metody pracy z grupą

Doświadczenie zawodowe zbierałam w trakcie wielu praktyk i wolontariatu m.in. w szpitalu psychiatrycznym, poradni zdrowia psychicznego, ośrodku socjoterapii, gdzie miałam możliwość prowadzenia diagnozy psychologicznej, treningów umiejętności społecznych, terapii psychologicznej.

Jestem osobą cierpliwą, otwartą, empatyczną, która dba o wzajemne zrozumienie, zaufanie oraz rzetelność wykonywanej pracy. Psychologia to moja pasja, dzięki czemu w pełni angażuję się w podejmowane zadania oraz ciągły rozwój swoich kompetencji w tej dziedzinie.

mgr Aleksandra Lachowska

Psycholog, absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, terapeuta indywidualnej stymulacji słuchu Johansena IAS. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradni Krajowego Oddziału Autyzmu oddział Kielce oraz w przedszkolu specjalnym dla dzieci z autyzmem w Kielcach. Od 2010 r. prowadzi prywatny gabinet, w którym odbywają się konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży. Swoje kwalifikacje podnosi uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach:

 • szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej mutyzmu u dzieci i młodzieży
 • szkolenie ADHD, zespół Aspergera oraz ODD
 • szkolenie z zakresu radzenia sobie z niską samooceną u dzieci i młodzieży
 • szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej tików
 • analiza behawioralna u dzieci z autyzmem I i II stopień
 • podstawowe zagadnienia z autyzmu u dzieci i młodzieży I i II stopień

mgr Aneta Matias

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach. Dodatkowe kwalifikacje zdobyła na studiach podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika oraz Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień.
Posiada ponad osiemnastoletnie doświadczenie zawodowe jako pedagog, oligofernopedagog i profilaktyk, specjalizujący się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży od 5-19 roku życia m. in. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (ryzyko dysleksji, dysortografii, dysgrafii).
Prowadzi także terapię, rewalidację indywidualną, wykłady, szkolenia, warsztaty, prelekcje, porady i konsultacje indywidualne dla osób dorosłych o różnorodnej tematyce z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Posiada wyróżniającą ocenę pracy.

Swoją pracę doskonali przez aktywne uczestnictwo w wielu kursach i szkoleniach, m.in.:

– kurs ,,Podstawy Racjonalnej Terapii Zachowania”,
– kurs ,,Praca z dzieckiem z ADHD “,
– warsztat ,,Jak oswoić złość i przeciwdziałać agresji wśród młodzieży”,
– warsztat ,,Zasady pierwszego kontaktu z osobami doznającymi przemocy”,
– szkolenie ,,Kurs radzenia sobie z trudnymi sytuacjami” ,
– szkolenie w zakresie programu profilaktycznego ,,Dopalacze – ugrzecznione narkotyki”,
– szkolenie ,,Kryzys jest szansą – podstawowe zagadnienia praktyczne dotyczące interwencji kryzysowej”,
– szkolenie z zakresu programu profilaktycznego ,,Veto wobec przemocy, alkoholu, narkotyków”.

W swojej pracy jest osobą ciepłą, szczerą, ambitną, kreatywną, rzetelną, sumienną i pracowitą. Wykazuje bardzo duże zaangażowanie w udzielenie pomocy osobom, które się do niej zgłoszą.

mgr Katarzyna Wołowiec

Absolwentka logopedii i neurologopedii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pracy socjalnej oraz oligofrenopedagogiki. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz interwencji kryzysowej. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, stale poszerza zakres wiedzy i umiejętności uczestnicząc w  konferencjach oraz szkoleniach.